9.5.2012
JURI_AM(2012)489397
ÄNDRINGSFÖRSLAG
101 - 267
Förslag till betänkande
Klaus-Heiner Lehne
(PE485.920v03-00)
Årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag
Förslag till direktiv
(COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 345kWORD 1203k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy