Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

10.7.2017
JURI_AM(2017)607931
ÆNDRINGSFORSLAG
43 - 193
Udkast til udtalelse
Axel Voss
(PE605.986v01-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)
Forslag til forordning
(COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 959kWORD 146k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik