Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

30.10.2018
JURI_AM(2018)629638
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
45 - 114
Σχέδιο έκθεσης
Sergio Gaetano Cofferati
(PE628.483v01-00)
Περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»)
Πρόταση κανονισμού
(COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 264kWORD 104k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου