Módosítások - JURI_AM(2020)652449Módosítások
JURI_AM(2020)652449

MÓDOSÍTÁS
1 - 142
Jelentéstervezet
Stéphane Séjourné
(PE650.527v01-00)
A mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemitulajdon-jogok
(2020/2015(INI))

27.5.2020

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: