Amendementen - JURI_AM(2020)652449Amendementen
JURI_AM(2020)652449

AMENDEMENTEN
1 - 142
Ontwerpverslag
Stéphane Séjourné
(PE650.527v01-00)
De intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie
(2020/2015(INI))

27.5.2020

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: