Amendamente - JURI_AM(2020)652449Amendamente
JURI_AM(2020)652449

AMENDAMENTELE
1 - 142
Proiect de raport
Stéphane Séjourné
(PE650.527v01-00)
Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale
(2020/2015(INI))

27.5.2020

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: