Ændringsforslag - JURI_AM(2020)658892Ændringsforslag
JURI_AM(2020)658892

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 184
Udkast til betænkning
Pascal Durand
(PE655.848v01-00)
Bæredygtig virksomhedsledelse
(2020/2137(INI))

7.10.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: