Tarkistukset - JURI_AM(2020)658892Tarkistukset
JURI_AM(2020)658892

TARKISTUKSET
1 - 184
Mietintöluonnos
Pascal Durand
(PE655.848v01-00)
Yritysten kestävä hallinnointi
(2020/2137(INI))

7.10.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: