Ændringsforslag - JURI_AM(2020)658902Ændringsforslag
JURI_AM(2020)658902

ÆNDRINGSFORSLAG
201 - 400
Udkast til betænkning
Lara Wolters
(PE657.191v01-00)
Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar
(2020/2129(INL))

8.10.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: