Tarkistukset - JURI_AM(2020)658902Tarkistukset
JURI_AM(2020)658902

TARKISTUKSET
201 - 400
Mietintöluonnos
Lara Wolters
(PE657.191v01-00)
Yritysten huolellisuusvelvoite ja vastuuvelvollisuus
(2020/2129(INL))

8.10.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: