Pakeitimai - JURI_AM(2020)658902Pakeitimai
JURI_AM(2020)658902

PAKEITIMAI
201 - 400
Pranešimo projektas
Lara Wolters
(PE657.191v01-00)
Įmonėms tenkanti išsamaus patikrinimo prievolė ir įmonių atskaitomybė
(2020/2129(INL))

8.10.2020

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: