Amendementen - JURI_AM(2021)694957Amendementen
JURI_AM(2021)694957

AMENDEMENTEN
1 - 160
Ontwerpverslag
Marion Walsmann
(PE693.593v01-00)
Een actieplan inzake intellectuele eigendom om het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen
(2021/2007(INI))

23.6.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: