Oznámenie poslancom - JURI_CM(2017)609387Oznámenie poslancom
JURI_CM(2017)609387

    OZNÁMENIE POSLANCOM
    (26/2017)
    Vec:Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie) (kodifikované znenie)

    30.8.2017

    Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: