Meddelelse til medlemmerne - JURI_CM(2018)629752Meddelelse til medlemmerne
JURI_CM(2018)629752

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(22/2018)
Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (omarbejdning)

6.11.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: