Paziņojums deputātiem - JURI_CM(2018)629752Paziņojums deputātiem
JURI_CM(2018)629752

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
(22/2018)
Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi (pārstrādāta redakcija)

6.11.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: