Mededeling aan de leden - JURI_CM(2018)629752Mededeling aan de leden
JURI_CM(2018)629752

MEDEDELING AAN DE LEDEN
(22/2018)
Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking)

6.11.2018

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: