Komunikat dla posłów - JURI_CM(2018)629752Komunikat dla posłów
JURI_CM(2018)629752

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(22/2018)
Przedmiot: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona)

6.11.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: