Comunicare către membri - JURI_CM(2018)629752Comunicare către membri
JURI_CM(2018)629752

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
(22/2018)
Subiect: Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare)

6.11.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: