Oznámenie poslancom - JURI_CM(2018)629752Oznámenie poslancom
JURI_CM(2018)629752

OZNÁMENIE POSLANCOM
(22/2018)
Vec: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie)

6.11.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: