Sporočilo poslancem - JURI_CM(2018)629752Sporočilo poslancem
JURI_CM(2018)629752

OBVESTILO POSLANCEM
(22/2018)
Zadeva: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev)

6.11.2018

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: