Meddelelse til medlemmerne - JURI_CM(2019)643201Meddelelse til medlemmerne
JURI_CM(2019)643201

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)

18.11.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: