Komunikat dla posłów - JURI_CM(2019)643201Komunikat dla posłów
JURI_CM(2019)643201

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
Przedmiot: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)

18.11.2019

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: