Sporočilo poslancem - JURI_CM(2019)643201Sporočilo poslancem
JURI_CM(2019)643201

OBVESTILO POSLANCEM
Zadeva: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (prenovitev)

18.11.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: