PDF 221k

 

Retsudvalget

 

JURI(2017)1002_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Ekstraordinært møde

Mandag den 2. oktober 2017 kl. 19.00-21.00

Strasbourg

Mødelokale: Salvador de Madariaga (S1)

Den 2. oktober 2017 kl. 19.00-20.30

1.              Vedtagelse af dagsordenen

2.              Meddelelser fra formanden

*** Afstemning ***

3.              Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer

JURI/8/07745

              2016/2224(INI)             

 

Ordfører:

Virginie Rozière (S&D)

PR – PE606.289v01-00
AM – PE609.386v01-00

Kor.udv.:

JURI*

 

 

Udtalelser:

CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, LIBE, AFCO

 

·           Vedtagelse af udkast til betænkning

4.              Anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader ("miljøansvarsdirektivet")

JURI/8/08013

              2016/2251(INI)             

 

Ordfører:

Laura Ferrara (EFDD)

PR – PE599.856v01-00
AM – PE606.200v01-00

Kor.udv.:

JURI*

 

 

Udtalelser:

ENVI*

 

·           Vedtagelse af udkast til betænkning (bekræftes senere)

5.              Aftaler om online-salg og enhver anden form for fjernsalg af varer

JURI/8/05565

***I              2015/0288(COD)              COM(2015)0635 – C8-0391/2015

 

Ordfører for udtalelse:

Heidi Hautala (Verts/ALE)

PA – PE594.153v01-00
AM – PE600.964v01-00

Kor.udv.:

IMCO*  –

Pascal Arimont (PPE)

PR – PE593.817v03-00
AM – PE597.627v01-00
AM – PE597.434v01-00
AM – PE607.990v01-00

Udtalelser:

CULT, JURI*

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

6.              Respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse og elektronisk kommunikation)

JURI/8/08980

***I              2017/0003(COD)              COM(2017)0010 – C8-0009/2017

 

Ordfører for udtalelse:

Axel Voss (PPE)

PA – PE605.986v01-00
AM – PE607.931v01-00
AM – PE607.932v01-00

Kor.udv.:

LIBE  –

Marju Lauristin (S&D)

PR – PE606.011v01-00
AM – PE608.159v01-00
AM – PE608.161v01-00
AM – PE608.160v01-00

Udtalelser:

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

7.              Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger

JURI/8/08985

***I              2017/0002(COD)              COM(2017)0008 – C8-0008/2017

 

Ordfører for udtalelse:

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE605.974v01-00
AM – PE609.293v01-00

Kor.udv.:

LIBE  –

Cornelia Ernst (GUE/NGL)

PR – PE605.954v01-00
AM – PE608.066v01-00

Udtalelser:

BUDG, JURI

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

*** Afstemning afsluttet ***

8.              Diverse sager

9.              Næste møder

·           den 9. oktober 2017 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

·           den 10. oktober 2017 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 (Bruxelles)

* * *

Den 2. oktober 2017 kl. 20.30-21.00

For lukkede døre

Koordinatormøde

* * *

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik