PDF 381k

 

Odbor za pravna pitanja

 

JURI(2017)1002_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Izvanredna sjednica

ponedjeljak 2. listopada 2017., 19:00 – 21:00

Strasbourg

Dvorana: Salvador de Madariaga (S1)

2. listopada 2017., 19:00 – 20:30

1.              Usvajanje dnevnog reda

2.              Priopćenja predsjednika

*** Glasovanje ***

3.              Legitimne mjere za zaštitu zviždača koji objavljivanjem povjerljivih podataka poduzeća i javnih tijela djeluju u javnom interesu

JURI/8/07745

              2016/2224(INI)             

 

Izvjestiteljica:

Virginie Rozière (S&D)

PR – PE606.289v01-00
AM – PE609.386v01-00

Nadležni odbor:

JURI*

 

 

Mišljenja:

CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, LIBE, AFCO

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

4.              Primjena Direktive 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu

JURI/8/08013

              2016/2251(INI)             

 

Izvjestiteljica:

Laura Ferrara (EFDD)

PR – PE599.856v01-00
AM – PE606.200v01-00

Nadležni odbor:

JURI*

 

 

Mišljenja:

ENVI*

 

·           Usvajanje nacrta izvješća (još nije potvrđeno)

5.              Ugovori o prodaji robe putem interneta i drugim oblicima prodaje robe na daljinu

JURI/8/05565

***I              2015/0288(COD)              COM(2015)0635 – C8-0391/2015

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Heidi Hautala (Verts/ALE)

PA – PE594.153v01-00
AM – PE600.964v01-00

Nadležni odbor:

IMCO*  –

Pascal Arimont (PPE)

PR – PE593.817v03-00
AM – PE597.627v01-00
AM – PE597.434v01-00
AM – PE607.990v01-00

Mišljenja:

CULT, JURI*

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

6.              Poštovanje privatnog života i zaštita osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanje izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)

JURI/8/08980

***I              2017/0003(COD)              COM(2017)0010 – C8-0009/2017

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Axel Voss (PPE)

PA – PE605.986v01-00
AM – PE607.931v01-00
AM – PE607.932v01-00

Nadležni odbor:

LIBE  –

Marju Lauristin (S&D)

PR – PE606.011v01-00
AM – PE608.159v01-00
AM – PE608.161v01-00
AM – PE608.160v01-00

Mišljenja:

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

7.              Zaštita pojedinaca u pogledu osobnih podataka koje obrađuju institucije, tijela, uredi i agencije Unije te slobodno kretanje tih podataka

JURI/8/08985

***I              2017/0002(COD)              COM(2017)0008 – C8-0008/2017

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE605.974v01-00
AM – PE609.293v01-00

Nadležni odbor:

LIBE  –

Cornelia Ernst (GUE/NGL)

PR – PE605.954v01-00
AM – PE608.066v01-00

Mišljenja:

BUDG, JURI

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

*** Kraj glasovanja ***

8.              Razno

9.              Sljedeće sjednice

·           9. listopada 2017., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

·           10. listopada 2017., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

* * *

2. listopada 2017., 20:30 – 21:00

Zatvoreno za javnost

Sastanak koordinatora

* * *

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti