PDF 317k

 

Jogi Bizottság

 

JURI(2017)1002_1

NAPIRENDTERVEZET

Rendkívüli ülés

2017. október 2., hétfő, 19.00–21.00

Strasbourg

Terem: Salvador de Madariaga (S1)

2017. október 2., 19.00–20.30

1.              A napirend elfogadása

2.              Az elnök közleményei

*** Szavazás ***

3.              A vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedések

JURI/8/07745

              2016/2224(INI)             

 

Előadó:

Virginie Rozière (S&D)

PR – PE606.289v01-00
AM – PE609.386v01-00

Illetékes:

JURI*

 

 

Vélemény:

CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, LIBE, AFCO

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

4.              A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása

JURI/8/08013

              2016/2251(INI)             

 

Előadó:

Laura Ferrara (EFDD)

PR – PE599.856v01-00
AM – PE606.200v01-00

Illetékes:

JURI*

 

 

Vélemény:

ENVI*

 

·           Jelentéstervezet elfogadása (megerősítendő)

5.              Áruk online és más típusú távértékesítésére irányuló szerződések

JURI/8/05565

***I              2015/0288(COD)              COM(2015)0635 – C8-0391/2015

 

A vélemény előadója:

Heidi Hautala (Verts/ALE)

PA – PE594.153v01-00
AM – PE600.964v01-00

Illetékes:

IMCO*  –

Pascal Arimont (PPE)

PR – PE593.817v03-00
AM – PE597.627v01-00
AM – PE597.434v01-00
AM – PE607.990v01-00

Vélemény:

CULT, JURI*

 

·           Véleménytervezet elfogadása

6.              Az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartása és a személyes adatok védelme, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezése (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet)

JURI/8/08980

***I              2017/0003(COD)              COM(2017)0010 – C8-0009/2017

 

A vélemény előadója:

Axel Voss (PPE)

PA – PE605.986v01-00
AM – PE607.931v01-00
AM – PE607.932v01-00

Illetékes:

LIBE  –

Marju Lauristin (S&D)

PR – PE606.011v01-00
AM – PE608.159v01-00
AM – PE608.161v01-00
AM – PE608.160v01-00

Vélemény:

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

 

·           Véleménytervezet elfogadása

7.              Az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad áramlása

JURI/8/08985

***I              2017/0002(COD)              COM(2017)0008 – C8-0008/2017

 

A vélemény előadója:

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE605.974v01-00
AM – PE609.293v01-00

Illetékes:

LIBE  –

Cornelia Ernst (GUE/NGL)

PR – PE605.954v01-00
AM – PE608.066v01-00

Vélemény:

BUDG, JURI

 

·           Véleménytervezet elfogadása

*** Szavazás vége ***

8.              Egyéb kérdések

9.              Következő ülés(ek)

·           2017. október 9., 15.00–18.30 (Brüsszel)

·           2017. október 10., 9.00–12.30 és 15.00–18.30 (Brüsszel)

* * *

2017. október 2., 20.30–21.00

Zárt ülés

Koordinátorok ülése

* * *

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat