PDF 525kWORD 287k

 

Kumitat għall-Affarijiet Legali

 

JURI(2017)1002_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa straordinarja

It-Tnejn 2 ta' Ottubru 2017, 19.00 – 21.00

Strasburgu

Sala: Salvador de Madariaga (S1)

It-2 ta' Ottubru 2017, 19.00 – 20.30

1.              Adozzjoni tal-aġenda

2.              Avviżi tal-president

*** Ħin għall-votazzjoni ***

3.              Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi

JURI/8/07745

              2016/2224(INI)             

 

Rapporteur:

Virginie Rozière (S&D)

PR – PE606.289v01-00
AM – PE609.386v01-00

Responsabbli:

JURI*

 

 

Opinjonijiet:

CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, LIBE, AFCO

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

4.              Applikazzjoni tad-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (l-"ELD")

JURI/8/08013

              2016/2251(INI)             

 

Rapporteur:

Laura Ferrara (EFDD)

PR – PE599.856v01-00
AM – PE606.200v01-00

Responsabbli:

JURI*

 

 

Opinjonijiet:

ENVI*

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport (konferma pendenti)

5.              Kuntratti għall-bejgħ onlajn u bejgħ mill-bogħod ieħor ta' oġġetti

JURI/8/05565

***I              2015/0288(COD)              COM(2015)0635 – C8-0391/2015

 

Rapporteur għal opinjoni:

Heidi Hautala (Verts/ALE)

PA – PE594.153v01-00
AM – PE600.964v01-00

Responsabbli:

IMCO*  –

Pascal Arimont (PPE)

PR – PE593.817v03-00
AM – PE597.627v01-00
AM – PE597.434v01-00
AM – PE607.990v01-00

Opinjonijiet:

CULT, JURI*

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

6.              Ir-rispett għall-ħajja privata u l-protezzjoni ta' data personali f'komunikazzjoni elettronika u t-tħassir tad-Direttiva 2002/58/KE (Regolament dwar il-Privatezza u l-Komunikazzjoni Elettronika)

JURI/8/08980

***I              2017/0003(COD)              COM(2017)0010 – C8-0009/2017

 

Rapporteur għal opinjoni:

Axel Voss (PPE)

PA – PE605.986v01-00
AM – PE607.931v01-00
AM – PE607.932v01-00

Responsabbli:

LIBE  –

Marju Lauristin (S&D)

PR – PE606.011v01-00
AM – PE608.159v01-00
AM – PE608.161v01-00
AM – PE608.160v01-00

Opinjonijiet:

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

7.              Il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data

JURI/8/08985

***I              2017/0002(COD)              COM(2017)0008 – C8-0008/2017

 

Rapporteur għal opinjoni:

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE605.974v01-00
AM – PE609.293v01-00

Responsabbli:

LIBE  –

Cornelia Ernst (GUE/NGL)

PR – PE605.954v01-00
AM – PE608.066v01-00

Opinjonijiet:

BUDG, JURI

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

***Għeluq tal-votazzjoni***

8.              Kwistjonijiet varji

9.              Laqgħat li jmiss

·           id-9 ta' Ottubru 2017, 15.00 – 18.30 (Brussell)

·           l-10 ta' Ottubru 2017, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30 (Brussell)

* * *

It-2 ta' Ottubru 2017, 20.30 – 21.00

Bil-magħluq

Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

Avviż legali - Politika tal-privatezza