PDF 180kWORD 265k

 

Комисия по правни въпроси

 

JURI(2019)0724_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 24 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3E-2)

24 юли 2019 г., 9.00–10.30 ч.

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

* * *

24 юли 2019 г., 10.30–11.45 ч.

При закрити врати

2. Приемане на дневния ред

3. Проверка на пълномощията и продължителност на мандата (членове 3 и 4)

4. Съдебни спорове, засягащи Парламента (член 149)

* * *

24 юли 2019 г., 11.45–12.30 ч.

5. Съобщения на председателя

Поправки (член 241)

6. Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

Проверка на поправка

7. Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза

***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 – C8-0159/2018

Проверка на поправка

*** Време за гласуване ***

8. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

 2019/2028(BUD) 

 

Водеща:

 

BUDG

 

 

Гласуване на мандат за докладчика

*** Край на гласуването ***

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания

         3 септември 2019 г. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 23 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност