PDF 185kWORD 262k

 

Juridiskā komiteja

 

JURI(2019)0724_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 24. jūlijā, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3E-2)

2019. gada 24. jūlijā plkst. 9.00–10.30

Aiz slēgtām durvīm

1. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 24. jūlijā plkst. 10.30–11.45

Aiz slēgtām durvīm

2. Darba kārtības pieņemšana

3. Pilnvaru pārbaude un termiņš (3. un 4. pants)

4. Strīdi, kuros iesaistīts Parlaments (149. pants)

* * *

2019. gada 24. jūlijā plkst. 11.45–12.30

5. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

Kļūdu labojumi (241. pants)

6. Savienības rīcība pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam

***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

• Kļūdas labojuma izskatīšana

7. To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem

***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 – C8-0159/2018

• Kļūdas labojuma izskatīšana

*** Balsošanas laiks ***

8. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

 2019/2028(BUD) 

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

• Balsojums par pilnvaru piešķiršanu referentam

*** Balsošanas beigas ***

9. Dažādi jautājumi

10. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 3. septembrī (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika