PDF 185kWORD 261k

 

Výbor pre právne veci

 

JURI(2019)0724_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 24. júla 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3E-2)

24. júla 2019 od 9.00 do 10.30 h

Za zatvorenými dverami

1. Schôdza koordinátorov

* * *

24. júla 2019 od 10.30 do 11.45 h

Za zatvorenými dverami

2. Prijatie programu schôdze

3. Preskúmanie osvedčení a trvanie mandátu (články 3 a 4)

4. Spory týkajúce sa Európskeho parlamentu (článok 149)

* * *

24. júla 2019 od 11.45 do 12.30 h

5. Oznámenia predsedníctva

Korigendá (článok 241)

6. Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

• preskúmanie korigenda

7. Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie

***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 – C8-0159/2018

• preskúmanie korigenda

*** Hlasovanie ***

8. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

 2019/2028(BUD) 

 

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

• hlasovanie o mandáte spravodajcu

*** Koniec hlasovania ***

9. Rôzne otázky

10. Nasledujúce schôdze

         3. septembra 2019 (Brusel)

Posledná úprava: 22. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia