PDF 174kWORD 969k

 

Utskottet för rättsliga frågor

 

JURI(2019)0724_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 24 juli 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3E-2)

24 juli 2019 kl. 9.00–10.30

Inom stängda dörrar

1. Samordnarnas sammanträde

* * *

24 juli 2019 kl. 10.30–11.45

Inom stängda dörrar

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Prövning av behörighet och mandatets varaktighet (artiklarna 3 och 4)

4. Tvister som berör parlamentet (artikel 149)

* * *

24 juli 2019 kl. 11.45–12.30

5. Meddelanden från ordföranden

Rättelser (artikel 241)

6. Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

• Granskning av rättelser

7. Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 – C8-0159/2018

• Granskning av rättelser

*** Omröstning ***

8. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

 2019/2028(BUD) 

 

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

• Omröstning om mandat för föredraganden

*** Omröstningen avslutas ***

9. Övriga frågor

10. Kommande sammanträden

         3 september 2019 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 23 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy