24.11.2016
JURI_PA(2016)594153
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Retsudvalget
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer
(COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
Ordfører for udtalelse (*): Heidi Hautala

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 348kWORD 84k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik