6.6.2017
JURI_PA(2017)605986
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Retsudvalget
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med
elektroniske kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)
(COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))
Ordfører for udtalelse: Axel Voss

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 391kWORD 89k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik