26.3.2021
JURI_PA(2021)691166
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Retsudvalget
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om Kommissionens rapport om retsstatssituationen 2020
(2021/2025(INI))
Ordfører for udtalelse (*): Ilhan Kyuchyuk

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 87kWORD 37k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik