26.3.2021
JURI_PA(2021)691166
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: õiguskomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
mis käsitleb komisjoni 2020. aasta aruannet õigusriigi kohta
(2021/2025(INI))
Arvamuse koostaja (*): Ilhan Kyuchyuk

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 85kWORD 37k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika