26.3.2021
JURI_PA(2021)691166
DRÉACHT-TUAIRIM
ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
chuig an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
maidir le tuarascáil 2020 ón gCoimisiún maidir leis an smacht reachta
(2021/2025(INI))
Rapóirtéir don tuairim (*): Ilhan Kyuchyuk

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo:
PDF 88kWORD 38k
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais