26.3.2021
JURI_PA(2021)691166
NUOMONĖS PROJEKTAS
Teisės reikalų komiteto
pateiktas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos
(2021/2025(INI))
Nuomonės referentas (*): Ilhan Kyuchyuk

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 92kWORD 38k
Teisinė informacija - Privatumo politika