26.3.2021
JURI_PA(2021)691166
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Juridiskā komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par Komisijas 2020. gada ziņojumu par tiesiskumu
(2021/2025(INI))
Atzinumu sagatavoja (*): Ilhan Kyuchyuk

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 104kWORD 37k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika