26.3.2021
JURI_PA(2021)691166
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för rättsliga frågor
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
över 2020 års rapport från kommissionen om rättsstatsprincipen
(2021/2025(INI))
Föredragande av yttrande(*): Ilhan Kyuchyuk

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 96kWORD 38k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy