Проектодоклад - JURI_PR(2010)438164Проектодоклад
JURI_PR(2010)438164

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар
(2009/2178(INI))
Комисия по правни въпроси
Докладчик: Marielle Gallo

13.1.2010

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: