Mietintöluonnos - JURI_PR(2010)438164Mietintöluonnos
JURI_PR(2010)438164

  MIETINTÖLUONNOS
  immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla
  (2009/2178(INI))
  Oikeudellisten asioiden valiokunta
  Esittelijä: Marielle Gallo

  13.1.2010

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: