Ziņojuma projekts - JURI_PR(2010)438164Ziņojuma projekts
JURI_PR(2010)438164

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par intelektuālā īpašuma tiesību stingrāku piemērošanu iekšējā tirgū
(2009/2178(INI))
Juridiskā komiteja
Referente: Marielle Gallo

13.1.2010

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: