Förslag till betänkande - JURI_PR(2010)438164Förslag till betänkande
JURI_PR(2010)438164

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om att stärka säkerställandet av skydd för immateriella rättigheter på den inre marknaden
(2009/2178(INI))
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Marielle Gallo

13.1.2010

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: