13.1.2010
JURI_PR(2010)438164
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om att stärka säkerställandet av skydd för immateriella rättigheter på den inre marknaden
(2009/2178(INI))
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Marielle Gallo

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 234kWORD 63k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy