Návrh zprávy - JURI_PR(2012)494551Návrh zprávy
JURI_PR(2012)494551

NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu
(COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Sajjad Karim

5.9.2012

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: