Jelentéstervezet - JURI_PR(2012)494551Jelentéstervezet
JURI_PR(2012)494551

JELENTÉSTERVEZET
a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó sajátos követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Jogi Bizottság
Előadó: Sajjad Karim

5.9.2012

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: