Abbozz ta' rapport - JURI_PR(2012)494551Abbozz ta' rapport
JURI_PR(2012)494551

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti speċifiċi rigward l-awditjar statutorju tal-entitajiet ta’ interess pubbliku
(COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Rapporteur: Sajjad Karim

5.9.2012

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: