Ontwerpverslag - JURI_PR(2012)494551Ontwerpverslag
JURI_PR(2012)494551

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang
(COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Commissie juridische zaken
Rapporteur: Sajjad Karim

5.9.2012

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: