Proiect de raport - JURI_PR(2012)494551Proiect de raport
JURI_PR(2012)494551

PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public
(COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Sajjad Karim

5.9.2012

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: