Osnutek poročila - JURI_PR(2012)494551Osnutek poročila
JURI_PR(2012)494551

OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa
(COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Sajjad Karim

5.9.2012

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: