Udkast til betænkning - JURI_PR(2014)541451Udkast til betænkning
JURI_PR(2014)541451

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Albaniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
(COM(2011)0912 - C8-0000/2014 - 2011/0448(NLE))
Retsudvalget
Ordfører: Heidi Hautala

4.11.2014

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: